Tupi-Guarani og Tapuia
Da de opdagelsesrejsende portugisere omkring år 1500 først kom til det land, som senere skulle benævnes Brasilien, blev de mødt af de indfødte, Amerikas oprindelige folk. En gruppe af disse indfødte kan identificeres som Tupi-Guarani; en sammenlægning af de to mindre stammer ”Tupi” og ”Guarani”, som begge holdt til langs den brasilianske kyst ud til Atlanterhavet. Tupi besad et territorium langs kysten fra det nordlige Brasilien og ned til det område, som i dag betegnes som staten São Paulo, Sydamerikas finansielle centrum, i den sydøstlige region af landet. Det efterfølgende stykke af kysten fra São Paulo og ned til de sydligste dele af landet har Guarani-folket historisk set benyttet som tilholdssted. Det er dog ikke på grund af deres fælles interesse for at bosætte sig langs den brasilianske kyst, men nærmere på grund af deres kulturelle og sproglige ligheder, at de i dag betegnes under ét; Tupi-Guarani.
Det var dog ikke på alle strækninger langs kysten, at Tupi-Guarani-folket befandt sig. I enkelte områder opholdt andre grupper sig, primært i det som i dag udgør den nordøstlige region af Brasilien. Stammerne ”Goitacá” og ”Aimoré” befandt sig i henholdsvis Paraíba og Bahia, mens Tremembé holdt til i området mellem Ceará og Maranhão lidt længere mod nord. Alle tre betegnes under ét, Tapuia; et ord som Tupi-Guarani-folket brugte til at indikere en gruppe af indianere, som talte et andet sprog end deres eget.
Det er svært at konkludere noget helt konkret om datidens indfødtes samfund og skikke grundet deres fundamentalt anderledes levevis og på grund af det faktum, at mange fordomme og fortællinger er blevet skabt og viderebragt gennem århundreder. Mange af de oprindelige beskrivelser af indfødte indianere blev lavet af rejsende, kronikører og præster – især jesuitter. I flere af disse tekster skelnes der mellem indianere med gode og dårlige karakteristika alt efter graden af den enkeltes modvilje over for den portugisiske ankomst. I nogle tekster bliver det også beskrevet, hvordan Tupi-Guarani-stammen spiste deres fjender for at tage hævn, hvorimod Aimoré, som blev beskrevet næsten som vilde dyr, yndede at spise mennesker på grund af smagen.
Indianernes hverdag
Tupi-Guarani levede af at dyrke jorden, fiske og samle frugt og bær. Hver landsby var selvforsynende, og man fremskaffede kun, hvad man havde brug for, hvorfor handlen med andre landsbyer var minimal. Den eneste undtagelse var handlen med kvinder og luksusgenstande som tukanfjer. Gennem disse former for handler skabte de enkelte landsbyer relationer til hinanden, som de senere kunne bruge til krigsførelse mod rivaliserende stammer. En vigtig del af Tupi-Guarani-samfundet var omstændighederne som efterfulgte en sejr over andre stammer, hvor fjenderne blev dræbt og efterfølgende undergik kannibalistiske ritualer. Med dette fulgte magt, prestige og ikke mindst de faldende indianeres efterladte kvinder.
Slavebinderi
Kort efter portugisernes ankomst til Brasilien begyndte de at eksportere brasiltræ, hvorfra navnet ”Brasilien” menes at stamme. På daværende tidspunkt havde de allerede stiftet bekendtskab med landets indfødte, som var dygtige til at fælde træer og håndtere det fysiske arbejde. Det indfødte Tupi-Guarani-folk modtog tøj og skæreredskaber i bytte for deres anstrengelser. Portugiserne opdagede, at indianerne ikke var vant til at arbejde efter samme mønster som i Europa. Idéen om denne øgede produktivitet, som det pludselig krævedes af indianerne, lå dem fjern, da de historisk set kun har dyrket og anvendt, hvad deres lokalsamfund har haft brug for. Derfor følte kolonisterne sig nødsaget til at anvende magt ved at slavebinde de indfødte eller konvertere dem til den kristne tro, hvorefter de lærte, at ”en god kristen” arbejder efter europæiske principper og tjener efter koloniens behov.
Portugiserne indså, at de lettere kunne erobre en landsby og slavebinde dets indbyggere, hvis de slog sig sammen med andre indianere. Der fandtes trods alt ikke en decideret nation for indianerne, og der var mange stridigheder mellem forskellige stammer, hvorfor en rivaliserende stamme let kunne lade sig friste af muligheden for at kunne dominere en anden og dermed udrydde sin fjende. Efter portugisernes ankomst med deres ønske om at slavebinde de indfødte forsøgte indianerne at beskytte sig ved at flygte til nye territorier, hvorfra den geografiske afstand til kolonisterne øgedes. Men selvom møderne med præster og slavehandlere minimeredes, blev de stadig konfronterede med de nye magthavere, således at de indfødte til sidst befandt sig selvisolerede i områder med knappe ressourcer. Mange indianere blev ramt af epidemier, undertrykkelse og død, men Brasilien er i dag stadig stærkt påvirket af Amerikas oprindelige folk. Og det er til trods for, at man vurderer, at kun 270.000 indianere er tilbage af de flere millioner, som portugiserne mødte, da de første gang kom til landet.
Kilde:
Fausto (2014) ”A Concise History of Brazil”, Cambridge University Press.