Denne temaartikel er den tredje og sidste ud af tre artikler, der omhandler kulturforskelle mellem Danmark og Brasilien.
Har du nogensinde overvejet, om du oftest tænker individualistisk eller kollektivistisk? Prioriterer du din individualitet og individuelle mål og behov, eller prioriterer du målene og behovene for den givne gruppe, du tilhører – familien, arbejdspladsen, venner, etc.? Hvis man sammenligner Brasilien og Danmark, er der en forskel på, hvordan der prioriteres. Det skal selvfølgelig ikke forstås således, at man har en tankegang, som er 100 % enten individualistisk eller kollektivistisk, da det ene ikke udelukker det andet.
Brasilien er overvejende kollektivistisk. Fællesskab er meget vigtigt, og det stærkeste fællesskab af alle er det, man bliver født ind i – familien. Brasilianerne har en vending, ”Proteção do meu”, som løst oversat betyder, at man tager sig af/beskytter sine nærmeste først og fremmest, hvilket understreger den kollektivistiske tankegang ret godt. Brasiliens historie, som har været præget af korruption, økonomisk ustabilitet, skiftende regeringer, m.m., kan have været en af de største årsager til, at gruppens fællesskab spiller så vigtig en rolle, da gruppen altid kan give støtte og beskyttelse i en ellers – til tider – usikker hverdag. Til gengæld forventer gruppen loyalitet, og at alle medlemmer gør en indsats for at bevare harmonien i gruppen.
I Danmark kan vi nok karakteriseres som ”sociale individualister”. Som den danske liberalistiske tankegang siger, er vi vores ”egen lykkes smed”, men vi sætter også stærkt pris på lighed. Derfor har danskere tendens til at tænke individualistisk, men samtidig er der også plads til forskellige holdninger, og disse bliver også accepteret og endda også værdsat.
I et individualistisk samfund tager man selv ansvar for sine handlinger – uanset om de er positive eller negative. Dette er dog også en risiko, som er nemmere at løbe i Danmark end i Brasilien, da vi som beskrevet i forrige kulturartikel har et velfærdssystem som tager hånd om én.
Kilder:
Nielsen, Søren Roed & Sørensen, Jacob Graves. Brasilien – en ny stormagt. Copenhagen: Columbus, 2012.

Nørmark, Dennis. Kulturforståelse for stenalderhjerner – Hvordan vi samarbejder med dem som ikke er som os selv. 2nd Copenhagen: Gyldendal, 2013