Denne temartikel er den første ud af tre artikler, der omhandler de mest markante kulturforskelle mellem Danmark og Brasilien.
Kultur er ikke noget, vi bliver tillært, det er noget, vi udfører. Man kan sammenligne det med måden, man lærer at skrive på; du lærer ikke en person at skrive bare ved at give ham/hende instruktioner. Vedkommende er nødt til at gøre det på egen hånd for at kunne lære det. Det samme gælder kultur. Vi taler sjældent om, hvad der er passende og upassende at gøre i vores kultur af det simple faktum, at vi ikke selv kan forklare det. Derfor er det svært for os at skulle forklare vores kultur til en person fra en anden kultur end vores egen.
Hierarki
Hvis man sammenligner Brasilien og Danmark, er det tydeligt, at der er store kulturforskelle. I Danmark er vi langt mere egalitære end Brasilien, og lighed er derfor en meget vigtig del af vores samfund. For eksempel på arbejdsmarkedet hvor strukturen mellem ledere og ansatte er meget flad, hvorimod de i Brasilien værdsætter en anden struktur, som er bygget op som en pyramide, hvor de mest magtfulde mennesker befinder sig i toppen, mens mængden af magt aftager sig, jo længere ned i pyramiden man kommer. Et eksempel kunne være, at vi i Danmark sætter pris på, at en statsminister tager cyklen på arbejde eller vælger offentlig transport, og vi finder det uacceptabelt, hvis han/hun bruger mange ”unødvendige” penge på for eksempel transport og hoteller. I Brasilien derimod er det ikke nær så vigtigt, hvor mange penge en højstående leder, for eksempel præsidenten, bruger på statusobjekter, fordi en præsident med status er lig med en kompetent præsident. Disse kulturforskelle gør det særligt svært for brasilianske og danske firmaer at have et tæt samarbejde, da der er mangel på forståelse for de forskellige hierarkiske systemer, som de to lande bruger.
Tidsopfattelse
En anden vigtig faktor, som kan være med til at forringe ”det gode samarbejde” mellem danske og brasilianske firmaer, er opfattelsen af tid. Mens danskere går meget op i at overholde aftaler og deadlines – hvad end det gælder et møde med venner, eller en deadline der er arbejdsrelateret – er opfattelsen af tid en helt anden for brasilianere. Brasilianere ser til forskel fra danskerne tid som et meget flydende begreb. Der forekommer derfor ofte store misforståelser fra begge parter, hvis der skal samarbejdes om en opgave. Når brasilianere får en deadline, ser de det som et forslag til, hvornår arbejdet skal være udført. Det ses for en dansker mere som en form for dovenskab, når arbejdet ikke bliver udført til den planlagte tid. Hvis man i en dansk virksomhed kommer en time for sent til eksempelvis et møde, kan de involverede parter opleve en følelse af, at man har “mistet” en time, som man aldrig får igen. Derimod vil en brasilianer ikke opfatte det på samme måde, da tiden opfattes som en uendelig ressource, og enhver time erstattes kontinuerligt af en ny. For at kunne forstå hinanden og for at kunne få et godt samarbejde kunne løsningen være at give sine medarbejdere kulturtræning eller ansætte et mellemled, som gør kommunikationen lettere.
Kilder:
https://geert-hofstede.com/national-culture.html
Nørmark, Dennis. Kulturforståelse for stenalderhjerner – Hvordan vi samarbejder med dem som ikke er som os selv. 2nd edition. Copenhagen: Gyldendal, 2013