I Danmark tager vi det som en selvfølge, at folk kan læse og skrive. Det kan være svært for os som danskere at forholde os til, at man ikke kan skrive en sms eller læse nyhederne i en avis. I Brasilien er det imidlertid helt anderledes. Her er realiteten nemlig, at ca. 13 millioner brasilianere over 15 år er analfabeter. Taget landets størrelse i betragtning er det klart, at det er en mindre procentdel, der ikke kan læse og skrive – nemlig 8 %. Men det er mange flere mennesker, end der bor i Danmark, og det er da en betydelig del. Det kan være svært at se, hvordan man skal kunne føle sig som en statsborger, hvis man ikke engang kan stemme til et valg, fordi man ikke kan læse eller skrive. Nogle ældre brasilianere, som er analfabeter, er meget afhængige af deres børn, som er nødt til fx at hjælpe dem med at hæve penge og købe medicin, da de jo ikke selv kan læse, hvad der står. De fleste ting i et moderne samfund kræver, at man kan både læse og skrive.
Fremgang blandt børn og unge
I Den Nationale Uddannelsesplan (PNE) for Brasilien, som gælder for perioden 2014-2024, er analfabetisme inkluderet som en udfordring. Et af målene i denne er nemlig, at alle børn skal kunne læse og skrive ved udgangen af det tredje skoleår. Når man tager i betragtning, hvor mange analfabeter der er i Brasilien, kan dette virke som et meget ambitiøst mål, men når man dykker ned i tallene, viser det sig, at langt størstedelen af analfabeter er at finde blandt de ældre brasilianere. På trods af en langsom fremgang er procentdelen af analfabeter da også faldet i Brasilien, og dette kunne vise tegn på, at selvom mange ældre ikke kan læse og skrive, så formår man at alfabetisere langt de fleste børn. Det er da også kun 2,7 % af alle analfabeter i landet, som er under 24 år, hvilket tyder på, at der sker en fremgang.
Regionale forskelle
Kigger man på udbredelsen af analfabetisme i de forskellige regioner af landet, ser man store forskelle. Mens der i Nordøstbrasilien er omkring 16 % analfabeter, er der i den sydlige del af landet blot omkring 4 %. Så to oplagte fokuspunkter i kampen mod analfabetisme må alt andet lige være de ældre samt de hårdest ramte regioner. Desuden har man i Brasilien en undervisningspligt på ni år. Alligevel er de brasilianere, der er over 15 år i gennemsnit blevet undervist i 8,2 år. Så også her er der noget at tage fat på. Men med den lave procentdel af børn og unge i Brasilien, der er analfabeter, kan man alligevel krydse fingre for en lysere fremtid for Brasilien og brasilianerne.
Kilder:
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) & Plano Nacional de Educação 2014-2024.