I et forsøg på at komme den økonomiske krise til livs ved at tiltrække private investeringer i mineindustrien har den brasilianske regering, med præsident Michel Temer i spidsen, truffet en opsigtsvækkende beslutning. I de internationale medier har man den seneste uge kunnet læse, at ”RENCA”-reserven er blevet opløst, og at der nu igen er åbnet op for guld- og jernindustriens muligheder for at udvinde metaller i et område, der strækker sig over de to delstater, Pará og Amapá. RENCA har dækket over et område på størrelse med Danmark, som siden 1984 har været fredet ved lov. Kritikere har da også udvist stærk utilfredshed med regeringens beslutning. Til trods for at den økonomiske gevinst ved at udvinde metaller i området er tillokkende, mener Verdensnaturfonden (WWF), at mineaktiviteten vil have negativ betydning for områdets demografi og resultere i skovrydning, forringelse af områdets biodiversitet samt vandressourcer. Samtidig har WWF givet udtryk for, at industriens indtog kan intensivere konflikter mellem jordejere og påvirke livet for det oprindelige amerikanske folk, indianerne.
Regeringen mener, at konsekvenser er langt mindre
Som et modsvar har den brasilianske regering understreget, at udvindelsen af metaller ikke vil få konsekvenser for hverken miljø eller det oprindelige amerikanske folk. De tilføjer, at al lovgivning, som vedrører beskyttelse af de indfødte indianeres land og andre beskyttede naturområder, fortsat vil blive respekteret, og at den økonomiske gevinst ved at tillade mineindustrien adgang blandt andet kan tilføre penge til projekter, som kan hjælpe med at bevare andre naturreservater.
Men selvom regeringen forsøger at nedtone bekymringen, er miljøforkæmpere nervøse for, at historien om rovdrift på naturressourcerne vil gentage sig. Tilbage i 1970’erne havde industrien i stor grad uhindret adgang til udvindelse af råstoffer, og der blev kun gjort få foranstaltninger for at beskytte miljø og mennesker i områderne. Bekymringen og utilfredsheden med beslutningen skal også sammenlægges med de korruptionsanklager, som har ramt den siddende præsident Temer. Den økonomiske situation er lige så anspændt som den politiske, hvorfor afskaffelsen af RENCA og befolkningens modtagelse af dette blot er endnu et symbol på den krise, som Brasilien i øjeblikket befinder sig i.
Kilder:
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2017/08/confira-as-principais-duvidas-sobre-a-extincao-da-renca
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2017/08/23/governo-extingue-reserva-de-cobre-para-atrair-investimentos-em-mineracao.htm